Administratíva Senec

Projekt: 
architektonická štúdia, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt
Miesto: 
Námestie mieru, Senec
Dátum: 
november 2012 – júl 2013
Autori: 
Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček
Fáza projektu: 
vo výstavbe
Popis: 

Administratívna budova sa nachádza na jedinečnom nárožnom pozemku v centre Senca. Okolitá zástavba je veľmi nesúrodá, preto našim zámerom bolo dať budove jednoduchý, ale funkčný dizajn, ktorý vyplýva najmä z potreby preslniť protilahlé budovy. Charakteristické je uskakovanie hmoty smerom hore, vytvorili sme tak grandiózne terasy pre kancelárie, navyše namiesto zábradlia sú použité kvetináče so živou zeleňou, takže užívatelia budovy majú nielen dobrý výhľad na mesto, ale aj zelenú relaxačnú plochu priamo za preskleniami. Celozasklené fasády sa striedajú o podlažie s pásovým zasklením a antracitovým obkladom, čo spolu so zošikmovaním a uskakovaním hmoty vytvára dojem, že každé podlažie je rôzne

back to top